Rodin Group

Privacy Statement Rodin

Persoonsgegevens
Rodin Group hanteert persoonsgegevens, dit is noodzakelijk voor het leveren van onze diensten.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Deze gegevens
verwerken we omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Rodin Group
gebruikt voor deze informatie twee systemen, Exact Online en Afas. Beide bedrijven hebben eigen
beleid om deze persoonsgegevens goed te beschermen en beide worden hierin extern ge-audit. Alleen
die medewerkers van Rodin Group die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie
hebben toegang tot deze systemen. Deze medewerkers beschikken over een VOG en hebben een
geheimhoudingsverklaring getekend.

Klantgegevens
Rodin Group verwerkt de volgende gegevens van haar klanten:
• Contactinformatie, dit omvat namen, adresgegevens, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer,
KvK nummer, geslacht en emailadres.
• Accountinformatie, dit omvat IP-adres(sen), MAC-adres(sen).
• Verkeersinformatie en sessie informatie houdt Rodin heel nadrukkelijk niet bij.

Gegevensverwerking
Rodin Group gebruikt deze informatie voor het kunnen leveren van haar eigen diensten, zoals internet,
VoIP, VLAN en support hierop. Rodin Group kan deze informatie ook gebruiken om eigen diensten
onder de aandacht van haar klanten te brengen. Rodin Group is onder de Telecomwet verplicht om
gegevens te delen met bevoegde opsporingsinstanties wanneer deze daar om vragen en voert deze
verplichting uit in samenspraak met de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP).

Rodin Group bewaart deze informatie zolang het nodig is om de diensten te leveren. Uitzondering
hierop zijn de gegevens waarvoor een wettelijke verplichting geldt om persoonlijke gegevens langer te
bewaren. Financiële gegevens worden bewaard volgens de wettelijke vastgestelde termijnen en
volgens de geldende fiscale standaarden.

Informatie
Klanten van Rodin Group kunnen ten alle tijden opvragen welke informatie verwerkt wordt door deze
vraag te mailen naar info@rodin-group.com. Ook kunnen klanten informatie die onjuist, onvolledig of
ongevraagd verwerkt is laten aanpassen of verwijderen. Rodin Group beantwoordt en verwerkt deze
verzoeken binnen de wettelijk vastgestelde termijn. Let op dat het mogelijk is dat Rodin bepaalde
diensten niet meer kan leveren wanneer bepaalde informatie wordt verwijderd.

Klanten van Rodin Group kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de pagina
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen wanneer zij
vermoeden dat de verwerking van persoonsgegevens door Rodin in strijd is met de privacywetgeving.

Vragen
Rodin Group behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen. Indien u vragen
en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Rodin
Group, dan kunt u met ons contact opnemen via info@rodin-group.com.

 

Adres: De Verbetering 1, 9744 DZ  Groningen
E-mail: info@rodin-group.com
Telefoonnummer: 088-0117800
KvK: 78545137
Website: www.rodin-group.com  

Onze partners

 

Agile

DigiWorks

IP visie

Avit

VIB

Mobicom

NDIX

ViewonIT

Wardenburg

Ook partner worden?

© 2021 Rodin Group 

Privacy Statement

Privacy voorwaarden

Disclaimer

Volg ons op:

facebook logolinkedininsta

Contact

Hoofdkantoor
De Verbetering 1
9744 DZ Groningen


Magazijn
Anthonie Fokkerstraat 39 C
3772 MP  Barneveld

+31(0)880117800​ 
info@rodin-group.com

Contactformulier

Rodin Group is VCA** gecertificeerd

 

Rodin Group VCA** Certificatie