Rodin Group

Privacy beleid Rodin

Rodin hanteert persoonsgegevens, dit is noodzakelijk voor het leveren van onze diensten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Deze gegevens verwerken we omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Rodingebruikt voor deze informatie twee systemen, Exact Online en Afas. Beide bedrijven hebben eigen beleid om deze persoonsgegevens goed te beschermen en beide worden hierin extern ge-audit.
Alleen die medewerkers van Rodin die deze gegevensnodig hebben voor het uitvoeren van hunfunctie hebben toegang tot deze systemen. Deze medewerkers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Rodin verwerkt de volgende gegevens van haar klanten: Contactinformatie, dit om
vat namen, adresgegevens, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, KvK nummer, geslacht en emailadres. Accountinformatie, dit omvat IP-adres(sen), MAC
-adres(sen). Verkeersinformatie en sessie informatie houdt Rodin heel nadrukkelijk niet bij. Rodin gebruikt deze informatie voor het kunnen leveren van haar eigen diensten, zoals internet, VoIP, VLAN en support hierop. Rodin kan deze informatie ook gebruiken om eigen diensten onder de aandacht van haar klanten te brengen. Rodin is onder de Telecomwet verplicht om gegevens te delen met bevoegde opsporingsinstanties wanneer deze daar om vragen en voert deze verplichting uit in
samenspraak met de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP). Rodin bewaart deze informatie zolang het nodig is om de diensten te leveren. Uitzondering hierop zijn de gegevens waarvoor een wettelijke verplichting geldt om persoonlijke gegevens langer te bewaren. Financiële gegevens worden bewaard volgens de wettelijke vastgestelde termijnen en volgens de geldende fiscale stand
aarden. Klanten van Rodin kunnen ten alle tijden opvragen welke informatie verwerkt wordt door deze vraag te mailen naar info@rodin-group.com. Ook kunnen klanten informatie die onjuist, onvolledig of ongevraagd verwerkt is laten aanpassen of verwijderen. Rodin beantwoordt en verwerkt deze verzoeken binnen de wettelijk vastgestelde termijn. Let op dat het mogelijk is dat Rodin bepaalde diensten niet meer kan leveren wanneer bepaalde informatie wordt verwijderd.

Klanten van Rodin kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de pagina https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap wanneer zij vermoeden dat de verwerking van persoonsgegevens door Rodin in strijd is met de privacywetgeving.

Adres: De Verbetering1, 9744 DZ, Groningen
E-mail: info@rodin-group.com
Telefoonnummer: 088-0117800
KvK: 63742357
Website: www.rodin-group.com  
BTW: NL855380251B01

Onze partners

 

Agile

DigiWorks

IP visie

Avit

VIB

Mobicom

NDIX

Totaalplaatje

ViewonIT

Wardenburg

OOk partner worden?

bas sterrenburg ekb

"Binnen twee weken waren we online, een ware opluchting!"

- Bas Sterrenburg - EKB

Rodin Broadband
Rodin Connect
Rodin Events
Rodin Telecom

Rodin Group

"Internet en access doordacht."

Contact

Hoofdkantoor 
De Verbetering 1
9744 DZ Groningen

+31(0)880117800
info@rodin-group.com

Magazijn
Vanadiumweg 16 C
3812 PZ Amersfoort

Contactformulier